Waardeoverdracht kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders hebben op basis van de huidige wettekst het recht om een zogenaamd klein pensioen (minder dan € 467,89 uitkering per jaar) af te kopen. Het Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen maakt het voor de pensioenuitvoerder ook mogelijk om – naast de afkoopmogelijkheid – de waarde van het kleine pensioen over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Op deze manier hoopt men de opeenstapeling van kleine pensioenen, en de daarbij behorende problemen van het item hiervoor, te voorkomen. Het is alleen jammer dat aan de waardeoverdracht de eis wordt gesteld dat er een nieuw dienstverband moet zijn. Op die manier vallen zzp’ers buiten de boot.

Lees meer