Louter doorbelasten kosten is geen economische activiteit

Een stichting voert de pensioenregeling uit van een concern. Doordat het concern de herstelpremies in verband met onderdekking niet kan betalen, wordt de pensioenregeling begin 2012 ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder. De stichting belast de transitiekosten met btw door aan het concern. Eind 2012 claimt zij btw-aftrek. Het louter doorbelasten van kosten vormt geen economische activiteit die belast is met btw, oordeelt de Hoge Raad. Het hof geeft hiermee een onjuiste interpretatie van de rechtspraak van het EU-hof van Justitie. Een belastbare prestatie vereist namelijk een handeling die tegen een vergoeding wordt verricht.

Lees meer