Onderwijsstichting en schoonmaak-BV vormen fiscale eenheid

Een onderwijsstichting wil de schoonmaak van haar schoolgebouwen in eigen beheer uitvoeren. Zij richt daartoe een BV op. De stichting sluit vervolgens een overeenkomst met een externe partij om voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor een schoonmaakcontract tussen de stichting en de BV. Daarnaast voert deze partij het toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden uit en verzorgt zij de salarisadministratie van de BV. De werkzaamheden van deze partij vormen geen beletsel om een fiscale eenheid te vormen tussen de onderwijsstichting en de BV. Er is sprake van economische, juridische en organisatorische verwevenheid tussen de stichting en de BV.

Lees meer