Besluit btw-vrijstelling verzorging en verpleging in (zorg)inrichting geactualiseerd

Prestaties die zien op de verzorging en verpleging van personen in een (zorg)inrichting en de daarmee nauw samenhangende handelingen, zijn vrijgesteld van btw. Het besluit hierover is nu geactualiseerd en aangepast aan de rechtspraak van het EU-hof van Justitie. Zo zijn onder meer verduidelijkt het begrip ‘verzorgingsflat’ en de reikwijdte van de btw-vrijstelling. De goedkeuring voor commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen is uitgebreid naar het verstrekken van spijzen en dranken. Als zij ervoor kiezen om de btw-vrijstelling buiten toepassing te laten, kunnen zij hier niet meer op terugkomen. Tot slot is ook de goedkeuring voor apothekers ingetrokken.

Lees meer