Ingrijpende fiscale maatregelen in het Regeerakkoord

Hoewel veel van de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet al eerder waren uitgelekt, zetten we de afgelopen dinsdag gepresenteerde fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord nog even voor u op een rij. Allereerst gaat het aantal belastingschijven terug van vier naar twee (37% tot € 68.000 en daarboven 49,5%). Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 met 3% per jaar afgebouwd, zodat de aftrek vanaf 2023 maximaal 37% bedraagt. Het eigenwoningforfait wordt verlaagd en de Hillen-regeling wordt in 30 jaar stapsgewijs afgeschaft. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog van € 25.000 naar € 30.000. Maar er is meer….

Lees meer