Aftrek kosten werkruimte ook beperkt bij uitbreiding bestaande woning

Een man geniet naast zijn pensioeninkomsten (€ 93.120) ook inkomsten (€ 41.911) uit werkzaamheden als octrooi- en patentgemachtigde. Hij verricht deze werkzaamheden vanuit een zelfstandige werkruimte in zijn woning. De kosten van die ruimte brengt hij in aftrek. De man stelt dat de aftrekbeperking voor de kosten van een werkruimte niet geldt voor zijn situatie, omdat de werkruimte is gerealiseerd door uitbreiding van een bestaande woning. Die stelling is onjuist. De aftrek is terecht geweigerd, oordeelt de Hoge Raad. De stelling vindt geen steun in de wet noch in de totstandkomingsgeschiedenis daarvan.

Lees meer