Geen aftrek verlies op tbs-lening voor partner ab-houder zonder ab

Een vrouw leent aan de BV van haar man € 230.000. Er is sprake van een onzakelijke tbs-lening. Na twee jaar gaat de BV failliet. De vrouw brengt het afwaarderingsverlies op de tbs-lening ten laste van haar inkomen. Zij beroept zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. De vrouw is geen aandeelhouder en verkeert daardoor in een andere positie dan de aandeelhouder die aan zijn eigen BV een onzakelijke lening verstrekt. Het afwaarderingsverlies op de tbs-lening kwalificeert dan als informeel kapitaal. Dat verhoogt de verkrijgingsprijs van de aandelen, waardoor op termijn de ab-winst lager is.

Lees meer