ICT-innovaties: domotica

Als we de deskundigen mogen geloven, zal domotica een veel grotere impact hebben op ons werk dan robotisering. Onder domotica wordt verstaan: de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit. Scan en herken, machine learning, blockchain en de Fiscount-ICT-straat zijn hier goede voorbeelden van. De uiteindelijke mogelijkheden zijn echter zo ruim, dat we ons hiervan – zeer waarschijnlijk – nu nog niet eens een voorstelling kunnen maken. Omdat zowel gebruiksgemak als de privacycomponent zeer belangrijke (al dan niet bij wet opgelegde) aandachtspunten zijn, zullen menselijk gedrag en vaardigheden steeds het vertrekpunt blijven.

Lees meer