Pensioenfonds krijgt het deksel op de neus

In een geschil tussen het pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (Bpf) en een werkgever draait het om de uitleg van een passage uit de tekst van de verplichtstellingsbeschikking. Het gaat om de tekst ‘…voor ten minste 25% uitzendt naar ondernemingen…’. Dit percentage wordt niet gerelateerd aan enig criterium (loonsom, omzet of fte’s). Het Bpf verlangt dat de rechter invult aan welk criterium de 25% moet worden gerelateerd. De rechter oordeelt uiteindelijk dat het aan het Bpf is om dit aan te tonen. Ook acht de rechter het aangevoerde bewijs ontoereikend om te concluderen dat de loonsom dan wel de gewerkte uren het criterium zouden moeten zijn.

Lees meer