Waar brengt u de continuïteitsparagraaf onder bij pensioen in eigen beheer?

Bij sommige pensioen-BV’s met nauwelijks – of in ieder geval te weinig – inkomsten is het nu al te voorzien dat er uiteindelijk te weinig middelen zullen zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Het opnemen van een paragraaf ‘Ernstige onzekerheid over de continuïteit’ is feitelijk niet aan de orde, omdat die bedoeld is om te waarschuwen voor discontinuïteit op korte termijn. Voor het inzicht in de jaarrekening kan het echter toch nodig zijn om wel enige aanvullende toelichting te geven. Bij een jaarrekening op commerciële grondslag is het probleem waarschijnlijk af te lezen uit het feit dat de overige reserves negatief zijn.

Lees meer