Het nieuwe leren: leren met hoofd, hart en handen

MBA-kopstudies laten een terugloop zien in het aantal studenten en generatie Y geeft er de voorkeur aan om te investeren in zogenoemde ‘soft skills’. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer businessopleidingen op de markt komen, die uitgaan van het nieuwe leren. Daar waar het oude leren te veel uitgaat van het hoofd, gaat het nieuwe leren veel meer uit van de combinatie van hoofd, hart en handen. Dat betekent nadenken, reflecteren, doen, proberen, durven, vallen en weer opstaan. Voor musici, topsporters of acteurs is het leren met hart en handen gewoon, voor zakelijke dienstverleners is dat veel minder vanzelfsprekend. Hier ligt een mooie uitdaging, die we bij Fiscount in 2018 verder vorm zullen geven.

Lees meer