Hof Amsterdam legt bom onder premie Werkhervattingskas voor ‘vangnetters’!

Grote en middelgrote werkgevers betalen vanaf 1 januari 2014 een opslag voor ZW- en/of WGA-uitkeringen in de premie Werkhervattingskas voor ‘vangnetters’. Dit zijn veelal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die ziek uit dienst zijn gegaan. Voor de premie over het jaar 2014 wordt teruggekeken naar uitkeringen die op of na 1 januari 2012 zijn ingegaan. Zw-uitkeringen leiden gedurende maximaal 2 jaren – en WGA-uitkeringen gedurende maximaal 10 jaren – tot een hogere premie Werkhervattingkas. Werkgevers hebben dus een fors financieel belang. Hof Amsterdam heeft nu, met een op 29 november gepubliceerde uitspraak, een ware bom gelegd onder de premie Werkhervattingskas voor vangnetters.

Lees meer