Initiatiefwetsvoorstel payrolling verbetert positie payrollers

Rechten van payrollmedewerkers horen gelijkgesteld te worden aan de rechten van medewerkers die bij de opdrachtgever zelf in dienst zijn. Een aantal Kamerleden van de SP, GroenLinks en de PvdA hebben op 23 november jl. een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking ingediend. Met dit voorstel wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast. Na invoering van deze wet is het niet langer mogelijk om de regels inzake de uitzendovereenkomst toe te passen. De consequentie daarvan is dat de verlengde ketenregeling van 5,5 jaar niet gebruikt kan worden. Ook kunnen payrollondernemingen dan geen uitzendbeding meer hanteren.

Lees meer