Wijzigingen Europese Verordening inzake sociale zekerheid op komst

De Europese ministers van sociale zaken hebben een akkoord bereikt over aanpassingen in de Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Vooral de regels voor uitgezonden werknemers worden aangescherpt. Een belangrijke wijziging is dat een werknemer ten minste 3 maanden in de uitzendende lidstaat verzekerd moet zijn geweest voordat de uitzending begint. Alleen dan kan de werknemer verzekerd blijven in de uitzendende staat. Is de betreffende werknemer korter dan drie maanden verzekerd? Dan kan er geen beroep worden gedaan op de detacheringsbepaling en is hij verzekerd in de werkstaat. Nu is dat nog slechts één maand. Wat wordt er nog meer voorgesteld?

Lees meer