Vordering niet afdwingbaar door schuldsaneringsregeling beherend vennoot

Een bv dagvaardt in juni 2001 een beherend vennoot van een cv en vordert ontbinding van de overeenkomst die tussen haar en de cv is gesloten en ruim € 46.000. In september 2001 wordt de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard ten aanzien van de beherend vennoot. Daarna wordt in maart 2002 de vordering van de bv toegewezen. Op 19 oktober 2004 eindigt de schuldsaneringsregeling, waarbij aan de beherend vennoot een zogenoemde ‘schone lei’ wordt verleend. De bv probeert haar vordering op de beherend vennoot alsnog te innen. Zonder succes. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vordering onder de schuldsaneringsregeling valt, waarop de verleende ‘schone lei’ betrekking heeft.

Lees meer