Schatting gederfde winst bij einde franchiseovereenkomst toegestaan

Een franchisenemer exploiteert een buurtsupermarkt volgens de formule van een grote supermarktketen. In het eerste jaar blijft de omzet achter en zijn er al liquiditeitstekorten. In februari 2008 wordt daarom de samenwerkingsovereenkomst ontbonden. Er volgt een jarenlange juridische strijd over de hoogte van de schadevergoeding voor de gederfde winst na ontbinding van de franchiseovereenkomst. Na vier tussenuitspraken oordeelt de Hoge Raad dat de franchisenemer voldoende gelegenheid heeft gehad om de gederfde winst te onderbouwen, maar dat heeft nagelaten. Het hof heeft daarom terecht de schade schattenderwijs vastgesteld op basis van een berekening door een deskundige.

Lees meer