Vrijgevallen btw-schulden belast in de IB

Een autohandelaar heeft oude btw-schulden op de balans staan van zijn eenmanszaak. Als die niet meer invorderbaar zijn na afloop van de 5-jaarstermijn, merkt de inspecteur de vrijgevallen btw-schulden aan als belaste vermogensvermeerderingen in de IB. De vrijgevallen btw-schulden over 2004 en 2005 vordert hij na in 2010 en die over 2006 tot en met 2009 in 2011, 2012 en 2013. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Er is geen sprake van machtsmisbruik (d├ętournement de pouvoir). De inspecteur kreeg nieuwe feiten onder ogen die voortkwamen uit een boekenonderzoek. Deze nieuwe feiten rechtvaardigen de navordering.

Lees meer