Ook overige Landbouwnormen 2017 vrijgegeven

Eind vorig jaar werd een deel van de Landelijke Landbouwnormen 2017 al vrijgegeven voor de btw-aangifte. Op 2 januari jl. zijn ook de overige Landbouwnormen 2017 vastgesteld. De normen en normbedragen gelden alleen voor ondernemers in de agrarische sector. Slechts in uitzonderingsgevallen mag van deze normen worden afgeweken. Een belastingplichtige die wil afwijken van de norm, moet motiveren waarom hij deze niet hanteert. Bij enkele onderdelen, waaronder het priv├ęgedeelte van energie- en telefoonkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits aannemelijk kan worden gemaakt waarom dat nodig is.

Lees meer