Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Heeft uw cliënt vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kan uw cliënt terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet de afnemer van uw cliënt de afgetrokken - maar niet betaalde - btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte corrigeren. na een jaar corrigeren. Maak uw cliënt er wel op attent dat als de debiteur de factuur later toch nog betaalt, uw cliënt de btw dan moet aangeven en betalen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook de afnemer van uw cliënt kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen.

Lees meer