Eigenaar zonnepanelen toch recht op btw-teruggaaf

Een man laat op 1 september 2012 zonnepanelen plaatsen op het dak van zijn woning. In maart 2013 verzoekt hij de Belastingdienst om als btw-ondernemer te worden aangemerkt. De inspecteur komt aan het verzoek tegemoet en reikt een aangiftebiljet uit voor de periode 1 september tot en met 31 december 2012. De man dient de btw-aangifte op 7 april 2013 in - ruim voor de gestelde termijn – en verzoekt daarin per saldo om btw-teruggaaf. De inspecteur weigert de teruggaaf te verlenen, omdat het verzoek niet is ingediend binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin het recht op btw-teruggaaf is ontstaan. Die conclusie is onjuist, oordeelt de Hoge Raad.

Lees meer