Het moet toch niet grijzer worden

Stel dat de DGA uit het vorige item de 73-jarige leeftijd heeft bereikt. Hij wil graag van zijn bv af en de ingegane ODV onderbrengen bij een verzekeraar of bank. In dat geval zal de tegemoetkoming van de staatssecretaris hem dan niet baten. Lijfrente-uitkeringen moeten namelijk uiterlijk ingaan vijf jaar nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Uit de parlementaire toelichting blijkt dat de staatssecretaris niet van zins is om op dit punt een nadere tegemoetkoming te verlenen. Een verzoek van Fiscount om toepassing van de hardheidsclausule is met een verwijzing hiernaar afgewezen.

Lees meer