Uitfaseren pensioen in eigen beheer geen reden voor conversie

Een DGA en zijn ex-partner zijn gescheiden. Tijdens de scheidingsprocedure is er geen conversie van pensioenrechten overeengekomen. De vrouw vordert nu dat de man alsnog meewerkt aan conversie. Conversie zou voor haar de beste optie zijn in verband met de te nemen stappen als gevolg van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De rechter oordeelt dat conversie geen recht is van een van beide echtelieden. Slechts in onderling overleg is conversie mogelijk. De rechter beoordeelt de vordering van de vrouw dan ook terughoudend en wijst die af. Er zijn onvoldoende feiten gebleken die een verplichte conversie rechtvaardigen.

Lees meer