Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Heeft uw cliënt bij de koop of verkoop van een onroerende zaak geopteerd voor een btw belaste levering? Zo ja, dan moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit moet blijken dat de koper het pand in beide jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) of meer voor belaste prestaties heeft gebruikt. Bij een belaste levering in 2016 moet dat dus uiterlijk gebeuren vóór 29 januari 2018.

Lees meer