Dga aansprakelijk voor boedeltekort bv

Een dga neemt bij de doorstart van een bv direct vijf werknemers in dienst. Drie van hen zijn familieleden zonder acquisitieve functie. Als zij al werken, dan is dat niet voor de bv. Na enige tijd gaat de bv failliet. De schulden bestaan met name uit loonheffing, achterstallig loon en (pensioen)premies. Volgens de curator neemt een redelijk denkend bestuurder geen vijf mensen op fulltime basis voor onbepaalde tijd in dienst, terwijl er nog geen opdrachten zijn en noch op korte termijn komen. Hij stelt de dga daarom aansprakelijk voor het boedeltekort. Terecht, oordeelt Rechtbank Rotterdam. Het in dienst nemen en ongewijzigd in dienst houden is een belangrijke oorzaak van het faillissement.

Lees meer