Regels payrolling wijzigen: bereid u voor op de gevolgen

De positie van payrollmedewerkers moet verbeteren. Hiertoe is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit voorstel wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast, waardoor het niet meer mogelijk is om de regels inzake de uitzendovereenkomst toe te passen. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de verlengde ketenregeling van 5,5 jaar niet gebruikt kan worden en er geen uitzendbeding mag worden gehanteerd. Voor bedrijven die payrollmedewerkers inhuren, zal dit vaak betekenen dat de flexibiliteit vermindert en dat de personeelskosten zullen stijgen.

Lees meer