Curator zonder succes in verzet tegen faillissement bv met lege boedel

Een bv wordt op verzoek van een pensioenfonds failliet verklaard. De curator van de bv komt daartegen in verzet, zowel namens zichzelf als in haar hoedanigheid als curator van de bv. Zij stelt dat de boedel van de bv leeg is en geen verhaalsmogelijkheden biedt. Dit zou het pensioenfonds geweten hebben. De faillissementsaanvraag is daarom volgens de curator aan te merken als misbruik van bevoegdheid. De aanvraag leverde haar veel onbetaald werk op. De curator kan alleen verzet instellen voor zichzelf en niet in haar hoedanigheid als curator van de bv, oordeelt de Hoge Raad. Het persoonlijk verzet slaagt niet, omdat er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid. Daarvoor is de lege boedel onvoldoende.

Lees meer