Rondleiding in voetbalstadion annex museumcollectie tegen één tarief belast

Een cv exploiteert een gebouwencomplex, dat bestaat uit een voetbalstadion met bijbehorende voorzieningen en een museum. Zij geeft onder meer tegen vergoeding rondleidingen door het complex, met als eindpunt een bezoek aan het museum. Hierop past zij het 6%-tarief toe. De Hoge Raad (doorklik: ECLI:NL:HR:2016:1866) legt in deze zaak het EU-Hof van Justitie de prejudiciële de vraag voor of het mogelijk is dat bij één ondeelbare dienst twee verschillende btw-tarieven van toepassing zijn. Het EU-hof van Justitie antwoordt hierop dat er slechts één btw-tarief van toepassing kan zijn. Dit tarief moet worden bepaald aan de hand van het hoofdelement van de prestatie.

Lees meer