Gepeperde afrekening na verrekening

Door echtgenoten opgebouwde pensioenrechten behoren niet tot de huwelijksgemeenschap. Bij echtscheiding worden pensioenrechten verdeeld op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Daarbij geldt een wettelijke 50-50-verdeling. Als er wordt afgeweken van deze verdeling, heeft dat nog niet direct fiscale gevolgen. Maar wat nu wanneer in die situatie een van beide echtgenoten wordt gecompenseerd door een overbedeling van goederen die gemeenschappelijk zijn? In dat geval is er sprake van een belaste verrekening. Dat ondervond ook mevrouw Y in de door Hof Den Bosch berechte casus (zie F18.014).

Lees meer