Uitfaseren pensioen eigen beheer; positie ex-partner

Kan de ex-partner van een dga haar in het kader van de scheiding toebedeelde pensioenrechten nu wel of niet afkopen of omzetten in een ODV? Het antwoord op die vraag hangt af van de manier waarop die pensioenrechten zijn verdeeld. Wanneer er sprake is van verevening, kan de ex alleen het bijzonder partnerpensioen afkopen of omzetten. Immers, het ouderdomspensioen blijft een recht van de dga. Is er gekozen voor conversie, dan heeft de ex een geheel eigen recht verkregen. Dit recht kan door de ex worden afgekocht of omgezet.

Lees meer