Kosten pensioenfondsen gestegen in 2016

Uit onderzoek van pensioenconsultant LCP blijkt dat de beheerkosten van 204 onderzochte pensioenfondsen in 2016 met 2% zijn gestegen ten opzichte van 2015. De gemiddelde kosten per deelnemer (€ 115) zijn gelijk gebleven aan die van 2015. Het gaat hier echter om een gemiddelde; ongeveer de helft van de onderzochte fondsen laat een stijging zien van gemiddeld 15%, de andere helft laat juist een daling zien van gemiddeld 11%. Als oorzaak voor de stijging wordt de verplichting genoemd om (21%) btw te betalen over de pensioenadministratie. Een tweede oorzaak is de alsmaar toenemende hoeveelheid regels inzake (financieel) toezicht.

Lees meer