Goedkeuring voor toerekenen eigenwoningverleden bij partners

Er is een goedkeuring gepubliceerd die de ongewenste effecten wegneemt van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de eigenwoningregeling. De standaard van een beperkte gemeenschap van goederen bepaalt dat voorhuwelijks vermogen privé blijft. Dat geldt ook voor het eigenwoningverleden van de partners, waardoor dit niet automatisch bij helfte overgaat. Dat kan ertoe leiden dat fiscale partners die een woning kopen, beperkt worden in hun renteaftrek. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als er bij aankoop een bestaande eigenwoningreserve is en/of een aflossingsvrije hypotheek waarop het overgangsrecht van toepassing is.

Lees meer