Nog dit jaar aanvulling op besluit nieuwe innovatiebox

Er komt een aanvulling op het vraag- en antwoordbesluit over de nieuwe innovatiebox die per 1 januari 2017 van kracht is. Dit zegt staatssecretaris Snel toe naar aanleiding van Kamervragen hierover. Er is veel onduidelijk over de toepassing van de nieuwe innovatiebox en het bijbehorende overgangsrecht. Eind 2017 is in een nieuw vraag- en antwoordbesluit een aantal vragen beantwoord. Die antwoorden blijken echter niet toereikend; er is nog steeds veel onduidelijk. Volgens Snel is het nu nog te vroeg om algemeen geldend beleid te formuleren, maar hij belooft dat dit beleid er dit jaar nog wel gaat komen.

Lees meer