Negatieve waarde renteswap is aftrekbaar in box 3

Een man leent € 7 miljoen, waarbij hij een renteswapovereenkomst sluit. Hij betaalt een vaste rente en ontvangt van de bank een variabele rente. De renteswap heeft voor 44,97% betrekking op de financiering van vermogensbestanddelen die tot het privévermogen behoren. De renteswap heeft in 2008 op de peildata van box 3 een negatieve waarde. De man trekt die waarde voor 44,97% af in box 3. Op basis van de renteswapovereenkomst heeft de man volgens de Hoge Raad enerzijds een schuld en anderzijds een bezitting, die samen een eenheid vormen. De man kan daarom de negatieve waarden van de schuld en de bezitting voor 44,97% in box 3 in aanmerking nemen.

Lees meer