Verhuurderheffing kan door de EVRM-beugel

Twaalf verhuurders van woningen in de sociale sector betalen verhuurderheffing. Zij vinden echter dat deze heffing in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Daarvan is geen sprake, oordeelt Hof Amsterdam. Er is een eerlijke balans tussen het beoogde doel van de verhuurderheffing en de rechten van de verhuurders. Er is ook geen sprake van een individuele buitensporige last. Evenmin wordt het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel geschonden. De wetgever heeft voldoende rekening gehouden met het verschil in positie van particuliere verhuurders ten opzichte van woningcoöperaties.

Lees meer