Uitleg begrip kalendermaand voor loonkostenvoordelen

De Belastingdienst legt het begrip ‘kalendermaand’ letterlijk uit. Voor de loonkostenvoordelen geldt de voorwaarde dat de werknemer recht had op een uitkering in de kalendermaand voor hij in dienst kwam of herplaatst werd. Dit is anders dan bij de premiekortingen die tot 1 januari 2018 konden worden toegepast. De voorwaarde kalendermaand moet u volgens de uitleg van de Belastingdienst letterlijk opvatten. Wat de consequenties zijn van deze uitleg, wordt hierna toegelicht aan de hand van twee voorbeelden.

Lees meer