In geval van fraude hebben E101-/A1-verklaringen geen waarde

Autoriteiten hoeven geen rekening te houden met E101-verklaringen (sinds 2010 A1-verklaringen genoemd) als deze op frauduleuze wijze zijn verkregen. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld op 6 februari 2018. Werknemers (en werkgevers) tonen met een dergelijke verklaring aan in welke EU-lidstaat de sociale verzekeringspremies worden betaald. De verklaring wordt afgegeven door het orgaan in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd. Heeft dit orgaan als gevolg van fraude ten onrechte verklaard dat er premies worden betaald in dat land? In dat geval hoeft de lidstaat waar de werknemers naartoe zijn gedetacheerd daar geen rekening mee te houden. Er moeten dan premies worden betaald in de lidstaat waar de werkzaamheden worden verricht.

Lees meer