Verbeterplan is (o zo) belangrijk bij ontslag

Een werkgever heeft het disfunctioneren van een werknemer voldoende aannemelijk gemaakt, maar voldoet (volgens de normen van het Hof Den Haag in hoger beroep) niet aan de eisen die aan een goed verbetertraject moeten worden gesteld. Een positieve insteek van de werkgever ontbrak bij het beoordelen van zijn werknemer gedurende het traject. Ook beoordeelde hij de werknemer te veel op detailniveau, en de werknemer mocht een afgesproken laatste termijn van 4 weken niet afmaken. Opmerkelijk is dat de kantonrechter wel ontbinding had uitgesproken. Doordat de werknemer om herstel van de dienstbetrekking heeft verzocht, moet met terugwerkende kracht het loon worden betaald over zo’n 6 maanden.

Lees meer