UWV past formulier ‘Aanvragen Ziektewet’ aan vanwege privacywetgeving

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen werkgevers en instanties wel aan een werknemer vragen of hij/zij onder de doelgroep van de no-riskpolis valt (uitkeringen Ziektewet van het UWV aan werkgevers bij ziekte van een werknemer, ondanks een bestaand dienstverband). Zij mogen echter niet vragen naar de reden van die no-riskpolis (ontvangst WIA-, WAO-, of WAZ-uitkering). Het UWV heeft het formulier ‘Aanvragen Ziektewet’ op 18 januari 2018 hierop aangepast, waarmee het voldoet aan bestaande en nieuwe privacywetgeving. Bij de aanvraag van een uitkering Ziektewet voor een (ex-)werknemer uit de doelgroep van de no-riskpolis hoeven werkgevers dus niet langer de reden hiervan te vermelden.

Lees meer