VNO-NCW: Uitvoering sociale wetgeving moeilijker geworden door privacywetgeving

De uitvoering van de sociale zekerheid is moeilijker geworden dan voorheen, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens de ruimte om persoonsgegevens te verwerken, steeds verder heeft ingeperkt. Hierdoor komen werkgevers in de knel te zitten. Dit heeft VNO-NCW gesteld in een brief van 12 januari 2018 aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Werkgevers mogen als gevolg van deze ontwikkeling niet meer opschrijven hoeveel iemand kan werken. Ook mogen zij niet meer vragen of een werknemer nog kan zitten of tillen.

Lees meer