Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet nakomen contractuele verplichtingen

Een bv verkoopt goederen aan een dochteronderneming van een holding-bv. De dochteronderneming verkeert in zwaar weer. De bv houdt de goederen onder zich ter zekerheidstelling voor betaling. De dochteronderneming is financieel afhankelijk van de holding-bv. Toch spoort de bestuurder de bv aan om de goederen te leveren. De dochteronderneming gaat echter failliet, waardoor de bv schade leidt. Daarvoor zijn de bestuurder en de holding-bv aansprakelijk, aldus Rechtbank Rotterdam. De bestuurder kan een ernstig verwijt worden gemaakt, omdat hij had moeten beseffen dat de dochteronderneming zonder nieuwe kapitaalinjectie haar betalingsverplichting niet zou kunnen nakomen.

Lees meer