Moet een voorwaardelijk toegekend pensioen worden verdeeld?

Bij echtscheiding moeten de opgebouwde pensioenrechten worden verdeeld tussen de beide voormalige echtgenoten. De vraag is of een pensioenaanspraak die voorwaardelijk is toegekend, moet worden verevend. Aan de man was een pensioenaanspraak toegekend waarvan de financiering in 15 jaar zou plaatsvinden. Ten tijde van de scheiding was nog niet de gehele aanspraak gefinancierd. De rechter geeft aan dat een voorwaardelijk toegekende aanspraak moet worden verdeeld, voor zover deze daadwerkelijk is gefinancierd.

Lees meer