Samensteller is ‘verantwoordelijke’ in kader AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) merkt dienstverleners die jaarrekeningen samenstellen en daarvoor persoonsgegevens van cliënten vastleggen als ‘verantwoordelijke’ aan voor die gegevens. In het kader van privacy is het belangrijk om te weten wie die zogenoemde verantwoordelijke is en wie ‘alleen maar’ (sub)verwerker is. Wanneer zich een incident voordoet rond persoonsgegevens (een zogenaamd datalek), moet dit namelijk soms aan de AP (en soms ook aan de betrokken persoon/personen) worden gemeld. Dit moet de verantwoordelijke voor die gegevens doen. Een verwerker moet een eventueel incident melden aan de verantwoordelijke.

Lees meer