Hoe verwerkt u in de jaarrekening de omzetting van PEB in ODV?

Indien een pensioenvoorziening in 2017 is omgezet naar een ‘oudedagsverplichting’ (ODV), wordt de betreffende verplichting opgenomen onder de (veelal langlopende) schulden. Ook bij de jaarrekening op commerciële grondslag mag dat tegen de fiscale boekwaarde. Een veelgestelde vraag is of de afkoop ook moet worden gezien als een stelselwijziging. Daar is wat voor te zeggen, maar het valt ook te verdedigen dat dat niet hoeft. Er is hier eerder sprake van een verandering van de aard/soort van de verplichting dan van de aanpassing van de grondslag.

Lees meer