Duidelijkheid over WNT, winstuitkeringen en dividenden

De Wet normering topinkomens bindt de inkomens van topfunctionarissen bij zorginstellingen aan bepaalde maxima. Hierbij moet niet alleen naar het salaris worden gekeken, maar ook naar allerlei andere beloningen. In dit lijstje worden ook winstuitkeringen genoemd. De minister heeft recent in zijn antwoord op vragen in de Tweede Kamer nog eens bevestigd dat hier wordt gedoeld op winstuitkeringen aan medewerkers – niet te verwarren met dividenden. Een dividend is een beloning voor ondernemerschap. De bedoelde beloningen in het kader van de WNT zijn gerelateerd aan de verrichte arbeid/werkzaamheden c.q. de in dat verband gemaakte kosten.

Lees meer