Klant niet gehouden aan onredelijke opzegtermijn in algemene voorwaarden

Een holding-bv schakelt een accountantskantoor in om fiscale en accountantswerkzaamheden te verrichten voor haar drie dochter-bv’s. Vanaf 1 januari 2014 neemt een zustervennootschap van het accountantskantoor de werkzaamheden over. Zij stuurt daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging, die de holding-bv ondertekent. In de algemene voorwaarden staat een opzegtermijn van 1 jaar. Wanneer de zustervennootschap medio juni 2014 het maandbedrag verhoogt, gaat de holding-bv hier niet mee akkoord en laat zij weten de overeenkomst per 1 september 2014 te beëindigen. De zustervennootschap houdt haar echter aan de opzegtermijn van 1 jaar. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Bosch. Gezien de aard van de werkzaamheden is een termijn van meer dan 3 maanden onredelijk lang.

Lees meer