Geen schadevergoeding voor vastgoed-bv door ontbreken ingebrekestelling

Een vastgoed-bv is ontevreden over de werkzaamheden aan een dakkapel die een bouw-bv heeft verricht. De bouw-bv meent echter dat zij de dakkapel heeft opgeleverd conform de afspraken in de aanneemovereenkomst. De vastgoed-bv is het daar niet mee eens en betaalt de openstaande facturen niet. Zij eist bovendien een schadevergoeding. De bouw-bv stelt dat zij niet schadeplichtig is, omdat haar geen redelijke termijn is geboden voor herstel. Dat is juist, oordeelt Hof Amsterdam. De vastgoed-bv had via een aanmaning (ingebrekestelling) de bouw-bv eerst in de gelegenheid moeten stellen om binnen een bepaalde termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Pas daarna is er sprake van verzuim.

Lees meer