Verhoging AOW-leeftijd mag arbeidsongeschikte niet onevenredig zwaar duperen

Wettelijke veranderingen in de pensioen- en AOW-leeftijd zijn altijd een prima bron van discussie. Want wie is er nu eigenaar van ‘pensioen- en AOW-rechten’? Mag de overheid door het verhogen van de ingangsleeftijd wel inbreuk maken op deze rechten? Regel is dat de overheid dat mag, mits er een legitiem belang is. Ook moet het individu door de maatregel geen onevenredig zware last te dragen krijgen. In de situatie van een arbeidsongeschikte man oordeelde de rechter dat er inderdaad sprake was van een dergelijke onevenredig zware last. Wat was er aan de hand?

Lees meer