Werknemer belanghebbende bij vrijstellingsbesluit pensioenfonds

De werkgever is de aangewezen persoon die om vrijstelling kan vragen van deelname aan een verplicht gesteld pensioenfonds. Maar ook werknemers zijn belanghebbenden bij een dergelijk vrijstellingsbesluit, zo werd weer eens bevestigd in de onderhavige uitspraak. De werkgever werd naar de mening van de werknemer ten onrechte vrijgesteld van deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waardoor de werknemer pensioenaanspraken misliep. Het bezwaar van belanghebbende werd echter niet gehonoreerd, omdat het te laat was ingediend. Hij had het bezwaar moeten indienen binnen twee weken nadat hij kennis had genomen van het besluit.

Lees meer