Belastinglatentie op lijfrente 30%?

Een man krijgt in het kader van een echtscheiding de lijfrente toebedeeld die bij zijn eigen bv is ondergebracht. De helft van de waarde moet hij vergoeden aan zijn ex-partner. De vraag is: met welk percentage moet er precies worden gerekend voor het bepalen van de latente belastingclaim? Er is in eerste instantie uitgegaan van 30%, maar de ex-partner wil dat er een lager percentage wordt toegepast. De rechter oordeelt dat er sprake is van een oudedagsvoorziening en past een latentie van 30% toe. Dit komt overeen met de bepalingen hierover in de Successiewet.

Lees meer