Ontslag buiten proeftijd doordat werknemer op eerdere datum begon

Een werkgever gaat een arbeidsovereenkomst met een werknemer aan. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is 1 juli 2014, waarbij een proeftijd van 1 maand wordt overeengekomen. Als de werknemer aangeeft dat hij eerder kan beginnen, maakt de werkgever hier gebruik van. De werknemer was aanwezig op 17, 18 en 19 juni 2014. Als de werkgever op 30 juli 2014 het dienstverband opzegt met ingang van 31 juli 2014, oordeelt het hof dat het ontslag niet binnen de proeftijd heeft plaatsgevonden. Die proeftijd begon namelijk te lopen op het moment dat de werknemer feitelijk begon met het verrichten van werkzaamheden in het kader van zijn functie, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Lees meer